skip to Main Content

Tăng cường thông tin và chất lượng phát thanh cấp cơ sở về quản trị rừng

Từ ngày 16 – 27/9, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với các Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ngọc Linh, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La, Hạt kiểm lâm Phước Sơn – Hiệp Đức tổ chức chuỗi Tập huấn “Tăng cường thông tin, xây dựng và thực hiện chương trình phát thanh cơ sở về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản”.

Sự kiện được tổ chức lần lượt tại 4 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam với hơn 100 học viên là cán bộ kiểm lâm khu bảo tồn, lãnh đạo UBND xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ văn hóa xã.

Bên cạnh việc chia sẻ thông tin về Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS), PanNature cũng hướng dẫn các học viên thực hành một số phương pháp, kỹ năng về xây dựng chương trình phát thanh ở đài truyền thanh cấp xã; cách thu thập, khai thác và xử lý thông tin phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương và sử dụng phần mềm biên tập tin, bài cho chương trình phát thanh xã.

Chuỗi tập huấn nằm trong Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Công” (V4MF) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được các tổ chức RECOFTC, PanNature, WWF-Vietnam phối hợp thực hiện tại Việt Nam. 

Một số hình ảnh về khóa Tập huấn:

Back To Top