skip to Main Content

Tập huấn: Quản lý xung đột có sự hợp tác

Tập huấn Quản lý xung đột có sự hợp tác là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng khu vực Mê Kông – V4MF” giai đoạn 2017-2021 nhằm hỗ trợ các tổ chức xã hội tham gia có hiệu quả vào tiến trình cải thiện quản trị rừng tại địa phương, đặc biệt là thực thi các sách kiến về VPA/FLEGT, REDD+ và PFES. Dự án do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam (WWF Việt Nam) phối hợp thực hiện.

Khóa tập huấn diễn ra trong 5 ngày, từ 14 – 18/10,  bao gồm 4 ngày học lý thuyết và 1 ngày 17/10/2019 đi thực tế tại BQL Khu BTTN Sông Thanh và xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ông Vũ Hữu Thân (RECOFTC) và ông Hoàng Xuân Thuỷ (PanNature) là hai giảng viên chính của khóa tập huấn.

Tham dự tập huấn có 19 học viên đến từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, BQL Khu bảo tồn loài Sao La – Quảng Nam, BQL KHU BTTN NGọc Linh, BQL rừng phòng hộ A Vương – Quảng Nam, BQL rừng phòng hộ Nam Đông – Thừa Thiên Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, UBND xã Tà Bhinh – Nam Giang – Quảng Nam, UBND xã Ga Ri – Tây Giang – Quảng Nam và một số đại biểu đến từ các tổ chức NGO như; CORENARM, Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Tài nguyên và Môi trường (CEN).

Mục đích của khóa tập huấn là nhằm cải thiện công tác quản rừng thông qua tăng cường kiến thức và kỹ năng thực hiện quản lý xung đột tài nguyên cho các ban quản lý rừng, chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển cộng đồng tại cơ sở. Cụ thể, sau khóa học này học viên có thể:

  1. Nâng cao hiểu biết về xung đột và quản lý xung đột, bao gồm nguyên nhân, ảnh hưởng và các cách quản lý xung đột.
  2. Nâng cao kỹ năng phân tích xung đột.
  3. Một số kỹ năng thúc đẩy cơ bản và cách áp dụng chúng trong quản lý xung đột.
  4. Một số kỹ năng thương thảo hòa giải viên/thúc đẩy viên cần có trong quản lý xung đột.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

 

 

Back To Top