skip to Main Content

Tập huấn: Thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Khóa tập huấn 5 ngày về kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia phương án quản lý rừng bền vững vừa được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức từ 11-15/5 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, Yên Bái.

Buổi tập huấn có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ BQL rừng phòng hộ Trạm Tấu. (Ảnh: Mai Phạm)

Hoạt động được tổ chức với mục tiêu tăng cường nhận thức và hiểu biết về mối quan hệ giữa sự tham gia cộng đồng vào quản lý bảo vệ rừng với các khía cạnh công bằng, quản trị tốt; tăng cường hiểu biết về vai trò và kỹ năng thúc đẩy của cán bộ nhằm đạt được sự công bằng trong quản trị các khu rừng đặc dụng và phòng hộ; tăng cường kỹ năng thực hành các công cụ đánh giá nhanh nông thôn cơ bản nhằm xác định vấn đề và giải quyết vấn đề trong quản lý tài nguyên rừng; hỗ trợ cán bộ ban quản lý thiết kế, thực hiện và giám sát đánh giá tiến trình thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng để cải thiện tính công bằng và quản trị rừng.

Theo đó, 20 cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đã được tập huấn các kỹ năng, kiến thức liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ của họ, bao gồm kỹ năng lắng nghe, quan sát, phản hồi; sử dụng các bộ công cụ đánh giá nhanh nông thôn PRA, sơ đồ cây vấn đề và giải pháp…

Các thành viên ban quản lý tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm. (Ảnh: Mai Hương)

Ngoài ra, các cán bộ trong Ban quản lý cũng được thiết kế, xây dựng khung chương trình của một buổi chia sẻ và thực hành làm việc với chính quyền xã và người dân với cương vị của một thúc đẩy viên.

Người dân tham gia buổi tập huấn với các cán bộ ban quản lý rừng. (Ảnh: Mai Phạm)
Buổi tập huấn nhận được sự quan tâm của người dân địa phương. (Ảnh: Mai Phạm)

Nhận xét về khóa tập huấn, anh Đồng – Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu chia sẻ: “Khóa tập huấn đã đem đến cho anh em cán bộ trong Ban quản lý những góc nhìn mới trong cách thức làm việc với người dân, các kỹ năng nâng cao chuyên môn. Chúng tôi cũng mong sẽ được tiếp tục tham gia những khóa tập huấn ý nghĩa như vậy của PanNature hay xa hơn là sẽ có sự bắt tay hợp tác với PanNature trong các dự án, hoạt động nhằm quản lý rừng bền vững.”

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam do Bộ Kinh tế Hợp tác và Phát triển, Chính phủ Đức (BMZ) tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ).

Back To Top