skip to Main Content

NGO và doanh nghiệp hợp tác thúc đẩy quản lý rừng cộng đồng tại Campuchia

Trong quý 3 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, với sự hợp tác của PanNature và Công ty Cao su Krongbuk Ratanakiri (KRRC), Tổ chức bảo tồn chim Quốc tế – Chương trình Cam pu chia (Birdlife Cambodia) đã triển khai chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức, giao lưu học hỏi, tham vấn và xây dựng năng lực cho cộng đồng các bản Chan, Chouy và Kanat tại hai huyện Taveng và Andong Meas, tỉnh Ratanakiri, Campuchia về quản lý rừng cộng đồng. Ba bản này là nơi người dân tộc thiểu số Kreung và Kachok sinh sống, giáp ranh khu rừng Phnom Torntang gắn với diện tích trồng cao su của Công ty Cao su Krongbuk Ratanakiri.

Một buổi thảo luận về quản lý rừng cộng đồng tại bản

Thông qua chuỗi học hỏi và trao đổi nội bộ giữa các thành viên trong thôn bản, các cộng đồng thể hiện nguyện vọng và khả năng tham gia quản lý bảo vệ rừng. Với sự ủng hộ của chính quyền địa phương và hỗ trợ kỹ thuật của Birdlife, các nhóm tuần rừng của các thôn bản đã được thành lập và thực hiện định kỳ việc tuần tra rừng và giám sát đa dạng sinh học.

Qua thời gian đầu triển khai, các nhóm đã phát hiện các vi phạm xâm hại rừng và báo cáo lên chính quyền huyện, đồng thời đã ghi nhận sự xuất hiện của một số loài động vật hoang dã quý hiếm tại khu rừng như vượn cáo, bò tót, nhím, công xanh, nai, chim mỏ sừng phương Đông, khỉ.

Nhóm tuần tra ghi nhận việc khai thác gỗ trái phép trong rừng Phnom Torntang.
Văn phòng Birdlife Cambodia bàn giao hỗ trợ ban đầu cho cộng đồng gồm thiết bị GPS cho việc tuần rừng và giám sát đa dạng sinh học, đồ bảo hộ cho nhóm tuần rừng của 3 bản.

Những kết quả ban đầu này là tiền đề cho việc xây dựng một mô hình thí điểm hợp tác giữa bốn bên: Doanh nghiệp – Tổ chức bảo tồn – Chính quyền địa phương và Cộng đồng cùng chung tay quản lý tài nguyên rừng tại vùng có dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài.

Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài, bên cạnh những khó khăn về sản xuất kinh doanh, thường bị hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về quy định pháp luật nước sở tại, hiểu biết phong tục tập quán các dân tộc thiểu số tại chỗ và quan hệ với các tổ chức xã hội. Những rào cản này đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Cộng đồng Chan, Chouy, Kanat học hỏi Khu bảo tồn cộng đồng O’Rey tại Lumphat

Những nỗ lực trên là một phần nội dung hỗ trợ của PanNature và Oxfam Việt Nam giúp Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh xây dựng quan hệ cộng đồng, thực hiện các cam kết trong Chiến lược Phát triển bền vững và tiếp cận quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Rừng Phnom Torntang có diện tích khoảng 2300 ha thuộc hai huyện Taveang và Andoung Meas của tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Khu rừng nằm trong vùng dự án đầu tư cao su của Công ty Cao su Krongbuk Ratanakiri (KRRC) và hiện có ba cộng đồng sinh sống gần rừng Phnom Torntang, đó là các bản Chan, Chouy thuộc xã Taveng Leur, huyện Taveng, và bản Ka Nat thuộc xã Talav, huyện Andoung Meas.
Back To Top