skip to Main Content

Tập huấn kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ cho nhóm nông dân thích ứng

Trung tuần tháng 9, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Hội Nông dân hai tỉnh Lai Châu, Sơn La và Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA) đã phối hợp tổ chức hai khóa tập huấn với chủ đề: “Kỹ năng viết đề xuất và quản lý vốn tài trợ nhỏ” cho các thúc đẩy viên hỗ trợ và thành viên nhóm nông dân thích ứng tại các bản mục tiêu.

Khóa tập huấn tập trung nâng cao kỹ năng viết đề xuất dự án, nộp và xin các tài trợ nhỏ; hướng dẫn các thủ tục trong việc nhận vốn tài trợ và thanh toán vốn trong Dự án VOF; nâng cao kỹ năng quản lý vốn cho các nhóm nông dân thích ứng.

Dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (VOF) hướng đến việc hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam. Dự án được tiến hành thông qua xây dựng mô hình các Làng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số địa phương của Sơn La và Lai Châu.

Bên cạnh các hoạt động xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, dự án VOF còn cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho thành viên và các tổ, nhóm nông dân thích ứng nhằm khuyến khích người dân mạnh dạn đưa ra các ý tưởng mang lại lợi ích cho nhóm và cộng đồng, biến ý tưởng thành hành động thông qua việc tích cực chủ động tìm kiếm và kêu gọi tài trợ từ các quỹ hoặc nguồn khác nhau, đồng thời thực hành quản lý công việc, tài sản chung của nhóm sau khi nhận được tài trợ, góp phần xây dựng mô hình làng nông nghiệp thông minh kiểu mẫu.

Trên cơ sở đó, hai khóa tập huấn là dịp để các thành viên và nhóm nông dân thích ứng tiếp cận với các khoản tài trợ nhỏ, xây dựng kỹ năng đề xuất, nộp hồ sơ và xin tài trợ, cũng như tìm hiểu quy trình phê duyệt, thủ tục nhận vốn tài trợ và quyết toán vốn tài trợ.

Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án VOF do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA).

Một số hình ảnh tại hai khóa tập huấn:

Học viên tham gia các phần thảo luận nhóm tại Lai Châu
Phần thảo luận diễn ra sôi nổi trong buổi tập huấn tại Sơn La
Toàn cảnh buổi tập huấn tại Sơn La
Back To Top