skip to Main Content

Đánh giá hiện trạng quản lý rừng và tham vấn các bên liên quan nhằm xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Từ ngày 6 – 8/10/2020 tại Yên Bái, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Ban quản lý Rừng phòng hộ Trạm Tấu tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đánh giá hiện trạng quản lý rừng và tham vấn các bên liên quan để xây dựng phương án quản lý rừng bền vững”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của 45 cán bộ đến từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, các ban ngành huyện Trạm Tấu, đại diện 3 xã Bản Mù, Túc Đán và Phình Hồ, cùng đại diện các cộng đồng sống liền kề với Ban quản lý rừng phòng hộ.

Toàn cảnh Hội thảo.
Mục tiêu hội thảo hướng tới tăng cường hiểu biết và năng lực cho những người trong quá trình tham gia xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững trong bối cảnh về thực thi Luật Lâm nghiệp 2017 và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua thúc đẩy áp dụng bộ công cụ đánh giá quản trị và công bằng (SAGE). Đây là bộ công cụ mới, cho phép các bên liên quan nhìn nhận và đánh giá về tính công bằng trong quá trình tham gia và quản trị rừng bền vững tại cơ sở. Trong đó, bao gồm xác định và công nhận quyền, vai trò của các bên tham gia vào quá trình quản trị rừng; quy trình quản trị rừng có sự tham gia; chia sẻ lợi ích công bằng từ rừng.
 

Hội thảo tham vấn chia thành 3 nhóm để thảo luận, bao gồm Nhóm lãnh đạo, Nhóm cộng đồng nam và Nhóm cộng đồng nữ. Trong đó, thúc đẩy viên là các cán bộ của PanNature. Buổi tham vấn dựa trên nguyên tắc tôn trọng, lắng nghe và ghi nhận tất cả ý kiến của học viên. 

Đại diện Nhóm cộng đồng nữ phát biểu tại hội thảo.

Qua quá trình tham vấn, các nhóm đều đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, công tác huy động cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ rừng cần có thêm thành viên là phụ nữ, đặc biệt cần có các hoạt động tuyên truyền bằng tiếng địa phương để cộng đồng hiểu và tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Anh Giàng A Dơ – Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng ở xã Phìn Hồ, huyện Trạm Tấu bày tỏ mong muốn có nhiều hoạt động tham vấn như trên để các bên được hiểu nhau hơn và trang bị thêm nhiều kiến thức, thông tin liên quan đến việc quản lý, bảo vệ rừng. Anh cho biết sau hội thảo sẽ về họp Tổ bảo vệ rừng của thôn mình để chia sẻ lại những kiến thức học được tại hội thảo lần này.

Học viên chăm chú lắng nghe hướng dẫn từ cán bộ PanNature

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu, Trưởng phòng Quản trị Tài nguyên của PanNature, đã chia sẻ những kết quả đạt được hậu tập huấn với Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, đồng thời gợi ý một số hoạt động mà Ban quản lý có thể thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu (Đầu bàn bên trái) báo cáo tóm tắt kết quả hội thảo với Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu.

Ông Đào Công Trình, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, đánh giá cao hoạt động hội thảo lần này. Ông cho rằng kết quả thảo luận đã phản ánh được phần nào thực tế tại địa phương, giúp Ban quản lý cũng như các bên tham gia hiểu nhau hơn, các vấn đề vướng mắc cũng được chia sẻ. Trong thời gian tới, Ban quản lý sẽ nghiên cứu và đưa ra các hoạt động phù hợp nhằm quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn.

Việc áp dụng thành công bộ công cụ SAGE đối với rừng phòng hộ Trạm Tấu cho phép sử dụng công cụ này trong đánh giá nhanh quản trị rừng đối với khu rừng bảo tồn và phòng hộ khác, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững ở những khu vực này. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Bảo tồn và Sử dụng bền vững Đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại Việt Nam (BIO) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức (GIZ) tài trợ.
Back To Top