skip to Main Content

Họp xây dựng kế hoạch hoạt động quý IV – dự án VOF

Ngày 29/10, tại Sơn La, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và các Tập huấn viên của Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam” (#VOF) đã tiến hành cuộc họp xây dựng kế hoạch hoạt động quý IV cho dự án.

Đây là dịp để các tập huấn viên báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động về mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh và vận động lồng ghép chính sách tại các địa phương mình phụ trách, đồng thời, PanNature cùng Ban Quản lý Dự án cùng ngồi lại đánh giá chặng đường đã qua và đưa ra đề xuất các hoạt động cho quý tới.

Chương trình do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA).

Tập huấn viên báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động về mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh và vận động lồng ghép chính sách tại các địa phương mình phụ trách.
Dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (VOF) hướng đến việc hỗ trợ đồng bào người dân tộc tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước những tác động của biến đổi khí hậu ở miền Bắc Việt Nam. Dự án được tiến hành thông qua xây dựng mô hình các Làng nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số địa phương của Sơn La và Lai Châu.

 

Back To Top