skip to Main Content

Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và bảo tồn ĐVHD

Trong hai ngày 11-12/12/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Câu lạc bộ Du lịch có trách nhiệm (RTC) tổ chức Hội thảo tập huấn “Du lịch có trách nhiệm với thiên nhiên và bảo tồn ĐVHD” cho các cán bộ quản lý công ty du lịch, người điều hành tour và hướng dẫn viên du lịch. 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm giúp các đơn vị lữ hành, du lịch nhận thức đúng đắn về du lịch có trách nhiệm với môi trường, hỗ trợ hoạt động bảo tồn, đồng thời ủng hộ cuộc chiến chống buôn bán ĐVHD trái phép, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ ngà voi và sừng tê giác.

Bên cạnh các bài trình bày của các chuyên gia bảo tồn, trong hai ngày diễn ra Hội thảo, các đại diện công ty du lịch sẽ có cơ hội tham gia thảo luận nhóm, trình bày quan điểm cá nhân về ba chủ đề chính, bao gồm Du lịch trong mối liên hệ với buôn bán ĐVHD bất hợp pháp; Du lịch có trách nhiệm với mục tiêu bảo tồn ĐVHD; Truyền thông nâng cao nhận thức về du lịch bảo tồn ĐVHD. Không phải là các khóa học truyền thống với phương pháp truyền đạt một chiều và thụ động, Hội thảo khuyến khích tư duy phản biện ở mỗi thành viên tham gia thông qua các buổi thảo luận nhóm kết hợp với chương trình thực địa.

Hội thảo kỳ vọng mở ra nhiều góc nhìn mới về việc xây dựng một nền du lịch bền vững, có trách nhiệm với thiên nhiên, ĐVHD. 

Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ).

Tài liệu Hội thảo

Chương trình Hội thảo

Mối quan hệ giữa Du lịch và Bảo tồn Thiên nhiên

Ông Đặng Xuân Sơn, Manager, Co-Founder, Footprint Travel, RTC & Pù Luông Retreat

Thực trạng bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong mối liên quan với du lịch

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Du lịch có trách nhiệm với Thiên nhiên & Bảo tồn Động vật hoang dã 

Ông Đặng Xuân Sơn, Manager, Co-Founder, Footprint Travel, RTC & Pù Luông Retreat

Thực hành du lịch có trách nhiệm – bài học của RTC

Bà Trương Thị Hiền, Giám đốc Sisters Tours Vietnam, Chủ tịch Câu lạc bộ du lịch có trách nhiệm (RTC)

Truyền thông thăy đổi hành vi (SBCC) về phòng chống buôn bán ĐVHD trái phép trông ngành du lịch

Trần Hiền, Quản lý Truyền thông, Tổ chức Change

Back To Top