skip to Main Content

Hội thảo phản hồi về chương trình ToT & ToP

Chuỗi tập huấn cho cán bộ nguồn và cán bộ thực hành trong khuôn khổ Dự án #V4MF đã đi tới hồi kết. Và họ, từ giảng viên tới học viên, đã cùng cười và cùng rơi nước mắt, khi nhìn lại hành trình đã qua trong buổi phản hồi cuối cùng.
 
 
Với mục tiêu tăng cường năng lực cho các cán bộ có liên quan trong việc thực hành cải thiện quản trị rừng, 5 khóa tập huấn #ToT (cho cán bộ nguồn) và #ToP (cho cán bộ thực hành) đã được PanNature và RECOFTC phối hợp tổ chức trong 3 năm (từ 2018-10/2020), với các nội dung: 1) Nâng cao kỹ năng thúc đẩy trong đào tạo; 2) Lồng ghép giới trong lâm nghiệp; 3) Tăng cường quyền hưởng dụng rừng cho quản trị tốt; 4) Quản lý xung đột có sự hợp tác; và 5) Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trước và được thông tin đầy đủ.
 
Hội thảo phản hồi về chương trình #ToT & #ToP là hoạt động cuối cùng trong chuỗi các chương trình đào tạo, nhằm xây dựng giải pháp và đảm bảo tính bền vững cho chương trình #ToT & #ToP, được tổ chức trong hai ngày 21-22/12/2020 tại Tuy Hòa, Phú Yên.
 
 
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông – V4MF” do Liên minh Châu Âu tài trợ và PanNature, RECOFTC và WWF phối hợp thực hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2017-2021.
Back To Top