skip to Main Content

Mô hình lúa cải tiến (SRI) tại Lai Châu: năng suất đạt 8,5 tấn thóc tươi/ha

Đó chính là kết quả của mô hình canh tác lúa theo phương pháp cải tiến được triển khai tại bản Hợp I, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, một trong các địa bàn mục tiêu của Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân người dân tộc dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu ở Tây Bắc Việt Nam (#VOF)” do PanNature thực hiện dưới sự tài trợ của Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) thông qua Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA).

Ngày 31/10/2020, Hội nghị đầu bờ về mô hình SRI đã được tổ chức với sự tham gia của Ban Quản lý Dự án VOF tại Lai Châu, cán bộ các cơ quan ban ngành tại địa phương cùng các thành viên nhóm nông dân thích ứng tại bản Hợp I. Đây là dịp để các bên cùng tham quan thực địa và đánh giá tiềm năng nhân rộng của mô hình canh tác lúa theo phương pháp cải tiến.

Qua ghi nhận của thúc đẩy viên hỗ trợ dự án tại địa bàn, với diện tích 5ha trồng giống lúa nếp tan, phương thức canh tác cải tiến đã cho năng suất đạt 8,5 tấn thóc tươi/ha, tăng 1,5 tấn/ha so với phương thức cũ.

Điều đáng bàn là những con số khả quan này không hề được đánh đổi bằng quá trình canh tác thiếu bền vững, mà ngược lại, giúp tiết giảm giống, nước, phân bón, thuốc trừ sâu, công chăm sóc, và giảm đáng kể việc gây ô nhiễm môi trường so với lối canh tác cũ.

Back To Top