skip to Main Content

Tập huấn tăng cường Quyền hưởng dụng rừng

Trong hai ngày 1-2/12/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với UBND xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo tập huấn về Quyền hưởng dụng rừng cho quản trị tốt.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết cho cộng đồng về quyền đối với các tài nguyên thiên nhiên theo hệ thống pháp luật của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số cách tiếp cận nhằm tăng cường quyền hưởng dụng rừng tại từng địa bàn.

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 70 đại biểu đến từ UBND xã Yang Mao, Ban quản lý rừng cộng đồng buôn Tul và buôn Hàng Năm, Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông, cùng các cán bộ hoạt động trong các trạm kiểm lâm và tổ nhóm nhận khoán bảo vệ rừng.

Tại Hội thảo, các các đại biểu tập trung thảo luận các quyền của cộng đồng đối với tài nguyên thiên nhiên như Quyền của cộng đồng đối với rừng tự nhiên, rừng trồng, đất lâm nghiệp; Người nắm quyền và người đáp quyền; Mối liên hệ giữa quyền hưởng dụng và quản trị tốt… Một số đại biểu cho rằng, quyền của cộng đồng đối với tài nguyên thiên nhiên đã được thực hiện khá tốt, song vẫn còn một số quyền mà cộng đồng chưa được tiếp cận cũng như thực hiện tại địa phương.

Nhằm đảm bảo nội dung tập huấn dễ hiểu, dễ tiếp cận với người tham gia, PanNature sử dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm, chia nhóm thảo luận và khuyến khích cộng đồng nói lên suy nghĩ, quan điểm về quyền hưởng dụng rừng tại địa phương.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ dự án Quản trị Đất đai Khu vực sông Mê Kông (MRLG).

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Quang cảnh Hội thảo tập huấn.
Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó giám đốc PanNature trao đổi với cộng đồng tại Hội thảo
Không khí học tập sôi nổi, tích cực tại Hội thảo
Cán bộ Kiểm lâm trao đổi với các thành viên trong bài tập nhóm.
Các thành viên trong nhóm thảo luận tích cực, hỗ trợ lẫn nhau khi tìm hiểu về Quyền.
Học viên trình bày ý tưởng thảo luận.
Cán bộ PanNature chia sẻ về nội dung quản trị rừng cho cộng đồng.
Back To Top