skip to Main Content

Ông Hoàng Xuân Thủy từ nhiệm Phó Giám đốc PanNature

Phó giám đốc PanNature, ông Hoàng Xuân Thủy, đã từ nhiệm vị trí Phó Giám đốc kể từ đầu năm 2021 sau một thời gian dài gắn bó và xây dựng tổ chức.

Ông Hoàng Xuân Thủy là một trong những người tham gia sáng lập, gây dựng và phát triển Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) sau khi làm việc tại một số dự án và chương trình bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Ông Hoàng Xuân Thủy tại một khóa tập huấn do PanNature tổ chức

Tại PanNature ông giữ vị trí Phó giám đốc phụ trách các hoạt động hiện trường liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên. Ở cương vị này ông đã có nhiều đóng góp trong các chương trình của PanNature về phát triển lâm nghiệp cộng đồng, đồng quản lý rừng, thúc đẩy sự tham gia của các bên trong triển khai FLEGT, REDD+ và các sáng kiến về khu bảo tồn do cộng đồng quản lý ở Việt Nam.

Ông Hoàng Xuân Thủy tại một Hội thảo thúc đẩy thành lập mạng lưới Khu bảo tồn cộng đồng tại Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của ông Thủy, nhiều chương trình lâm nghiệp của PanNature đã được các đối tác, các ban ngành và cộng đồng địa phương ghi nhận.  

Đội ngũ PanNature trân trọng tri ân sự đóng góp của ông với sự hình thành và phát triển của tổ chức trong thời gian qua.

Trong thời gian trước mắt, nếu quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi các vấn đề liên quan đến các chương trình lâm nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý trước đây của ông Hoàng Xuân Thủy, xin vui lòng liên hệ ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature.

Back To Top