skip to Main Content

Khảo sát hiện trạng quản lý, bảo vệ rừng

Từ ngày 22 – 25/4/2021, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk,  Hội Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk cùng một số bên liên quan khác thực hiện khảo sát hiện trạng quản lý, bảo vệ rừng tại huyện K’Bang, Gia Lai và huyện Cư M’gar, Đắk Lắk.

Khảo sát được thực hiện nhằm xác định hiện trạng quản trị tài nguyên rừng tại khu vực nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng bền vững.

Tại huyện K’Bang, khảo sát được thực hiện tại xã Sơn Lang, Đắk Rong và Kon Pne, với định hướng hậu khảo sát là giao đất do UBND xã quản lý cho cộng đồng địa phương. Ở huyện Cư M’gar, PanNature thực hiện khảo sát hiện trạng rừng Cư H’Lăm – rừng truyền thống của cộng đồng Bahna được quản lý bằng luật tục, qua đó vận động tỉnh Đắk Lắk giao rừng Cư H’Lăm cho cộng đồng quản lý thay vì giao cho doanh nghiệp.

Cảnh quan rừng thuộc xã KonPne, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai.

Đắk Lắk và Gia Lai là hai tỉnh có diện tích rừng lớn, sở hữu nhiều lợi thế nhất định trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, có vị trí quan trọng về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, trong nhưng năm gần đây, diện tích và chất lượng rừng trên địa bàn có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Việc khảo sát hiện trạng quản lý, bảo vệ rừng là một hoạt động cần thiết, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng địa phương, góp phần xây dựng chiến lược quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án Liên minh sinh kế xanh (GLA) nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên được đảm bảo đất đai và sinh kế thông qua giao đất giao rừng, tăng cường năng lực và thể chế, đảm bảo môi trường bền vững.

Back To Top