skip to Main Content

Chung tay hướng tới tương lai xanh bền vững

Năm 2020 là năm thế giới đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng về khí hậu, thiên nhiên. Năm 2021 chính là bước ngoặt để con người chuyển từ khủng hoảng sang giai đoạn chữa lành.

PanNature vẫn luôn nỗ lực nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ và quản trị bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) về các đóng góp của chúng tôi trong hành trình chung nhằm bảo vệ thiên nhiên và môi trường của chúng ta!

Back To Top