skip to Main Content

Chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách giữa các Liên minh

Nhằm tạo ra một không gian giúp các mạng lưới, liên minh có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm vận động chính sách cũng như lồng ghép các nội dung phân tích về giới và hỗ trợ truyền thông các hoạt động của dự án, trong hai ngày 9-10/9  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là cơ quan điều phối của Liên minh Khoáng sản phối hợp với Oxfam tổ chức Hội thảo chia sẻ học hỏi giữa các liên minh về Thực hiện vận động chính sách thông qua các bài học kinh nghiệm thực tiễn đã và đang triển khai của các mạng lưới.

Hội thảo nhằm thúc đẩy chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của các đối tác liên minh trong dự án Fair For All (F4F) về các nội dung liên quan đến ngành khoáng sản như (i) Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai (EITI) và mô hình áp dụng thí điểm EITI tại Quảng Trị, (ii) các vấn đề về giới và hoạt động truyền thông trong trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và (iii) huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển nhóm cộng đồng và huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát và đóng góp cải thiện chính sách ngành khoáng sản; tăng cường khả năng hợp tác giữa các liên minh và kết nối các đối tác.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án OUS do Oxfam tài trợ. 

Chương trình Hội thảo

Các lĩnh vực hoạt động của mạng lưới và những hoạt động chính đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2020PanNature

Sáng kiến EITI và cách thức vận động áp dụng thí điểm tại địa phươngCDI

Mô hình áp dụng thí điểm EITI tại Quảng TrịHội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ kinh nghiệm giám sát đầu tư công của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ góc nhìn về giới và đánh giá tác động giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sảnCGFED

Truyền thông sáng tạo trong vận động chính sách minh bạch ngân sách và công bằng thuế – Ếch Phu Hồ

Back To Top