skip to Main Content

Tập huấn thực hành nông lâm kết hợp

Ngày 15/9/2021, PanNature đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Krông Bông tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho giổi xanh lấy hạt, mít thái, chuối phôi (tiêu hồng) cho các hộ tham gia mô hình nông lâm kết hợp, ban tự quản và ban quản lý rừng cộng đồng của buôn Tul và Buôn Hàng Năm thuộc xã Yang Mao (huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk).

Hoạt động tập huấn này nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Pan Nature và Trạm khuyến nông huyện nhằm củng cố và hoàn thiện mô hình nông lâm kết hợp với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế xói mòn, canh tác bền vững

Ngay sau tập huấn, ngày 16/9/2021, các hộ dân đã được nhận giống và được thực hành canh tác trên thực địa.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Quản trị đất đai khu vực Mê Kông (MRLG)

Back To Top