skip to Main Content

Tọa đàm: Khi động vật hoang dã là thú cưng

Trong những năm gần đây tại Việt Nam, nuôi thú cưng là động vật hoang dã (ĐVHD) đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Trào lưu này đã được cảnh báo là gây ra nhiều rủi ro không chỉ cho động vật được nuôi, người nuôi mà còn đối với môi trường sinh thái.

Ngày 28/09/2021, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) và Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) phối hợp tổ chức Tọa đàm “Khi động vật hoang dã là thú cưng”. Tọa đàm tập trung vào vấn đề nuôi thú cưng là ĐVHD từ các khía cạnh rủi ro sức khỏe, các tác động đến bảo tồn, vấn đề đề nhân đạo với động vật,… và thảo luận các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng nuôi ĐVHD làm thú cưng trái pháp luật như hiện nay. 

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Cùng lên tiếng bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người – Voices for Diversity: Safeguarding Ecosystems for Nature and People (VfD) do WWF-Việt Nam điều phối thực hiện tại Việt Nam.

Chương trình hội thảo

Tác động từ trào lưu nuôi thú cưng: trường hợp loài rùa, Nguyễn Thu Thủy – Chương trình bảo tồn Rùa châu Á (ATP)

Nuôi động vật hoang dã làm thú cưng – nhìn từ góc độ phúc lợi động vật, Nguyễn Tam Thanh, Quỹ Động vật Châu Á (Animal Asia Foundation – AAF)

Biên bản tóm tắt Tọa đàm

Video phát trực tuyến 

Back To Top