skip to Main Content

Hội thảo: Nâng cao vai trò và tiếng nói của cộng đồng trong quản lý tài nguyên tại Việt Nam

Với vai trò là tổ chức ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng các tổ chức quan tâm khác đã đề xuất thành lập Mạng lưới bảo tồn tài nguyên thiên nhiên do cộng đồng quản lý (Mạng lưới OECM) nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các mô hình quản lý tài nguyên do cộng đồng quản lý.

Nhằm từng bước hiện thực hoá mục tiêu thúc đẩy các sáng kiến, mô hình OECM trong thực tế, PanNature tổ chức hội thảo “Nâng cao vai trò và tiến g nói của cộng đồng trong quản lý tại Việt Nam”. 

Hội thảo diễn ra vào sáng 12/11, dưới hình thức trực tuyến, với sự tham dự của hơn 60 các đại biểu đại diện cho các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia và cá nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên.

Tài liệu hội thảo:

Chương trình Hội thảo

Đánh giá hiện trạng quyền truyền thống và các biện pháp bảo đảm với trọng tâm về tham vấn cộng đồng ở Việt Nam (PanNature)

Quý vị quan tâm có thể xem lại toàn bộ nội dung hội thảo bên dưới:

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Back To Top