skip to Main Content

Tập huấn Truyền thông bảo vệ rừng và động vật hoang dã

Cộng đồng dân cư địa phương, những người sinh sống gần rừng và có đời sống phụ thuộc vào  rừng, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ rừng và các tài nguyên của rừng, bao gồm động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chính người dân địa phương lại là tác nhân trực tiếp phá rừng và săn bắn động vật hoang dã…

Do đó, việc nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi xâm hại đến rừng và động vật hoang dã là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là trang bị để chính người dân có thể trở thành những người trực tiếp truyền thông mang lại thay đổi cho cộng đồng mình.

Với quan điểm này, PanNature tổ chức khóa tập huấn Truyền thông bảo vệ rừng và động vật hoang dã với các mục tiêu trang bị cho cộng đồng các kỹ năng cơ bản để thực hiện việc tuyên truyền, truyền thông tới cộng đồng của mình về bảo vệ rừng và ĐVHD, đồng thời hỗ trợ cộng đồng thực hành các kiến thức được chia sẻ để có thể áp dụng thành thục trong tương lai. Khóa tập huấn được tổ chức từ ngày 13 đến 15/4/2022 tại Nhà văn hóa xã Hua Tạt, Vân Hồ, Sơn La. 

Cộng đồng thực hành thao sử dụng các nền tảng mạng xã hội trên điện thoại di động

Tham gia các hoạt động tập thể

Các thành viên thực hành quay video và chụp ảnh

 

Back To Top