skip to Main Content

Tập huấn nhận diện tác động của các dự án khai khoáng

Trong 2 ngày 7/4 – 8/4, PanNature, với tư cách là cơ quan điều phối Liên minh Khoáng sản, đã phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo tập huấn sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin nhận diện những tác động về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản cho nhóm cộng đồng sống gần khu vực khai thác khoáng sản tại Xã Hải Sơn huyện Hải Lăng, xã Gio Mỹ huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Pan Nature phát biểu tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có Nhóm cộng đồng tại Xã Hải Sơn huyện Hải Lăng và xã Gio Mỹ huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, các chuyên gia Đỗ Thanh Bái và đại diện nhà tài trợ Oxfam Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM).

Các đại biểu tham gia hội thảo tập huấn

Cộng đồng là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động của các dự án khai thác khoáng sản. Các tác động về môi trường – xã hội hay ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế do các dự án khai thác khoáng sản dễ gây ra những rủi ro về xung đột, bất đồng quan điểm giữa người dân và doanh nghiệp. Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết của nhóm cộng đồng sống gần khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản về chính sách pháp luật bảo vệ môi trường và công khai thông tin môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng; đồng thời, hướng dẫn cộng đồng sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin nhận diện các tác động môi trường – xã hội của hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có cơ hội tham gia thảo luận, trao đổi thông tin và thực hành sử dụng các biểu mẫu thu thập thông tin tác động môi trường từ khai thác khoáng sản, từ đó giúp cộng đồng hiểu biết đúng và đủ các chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản nhằm một mặt giúp giảm thiểu xung đột giữa cộng đồng và doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề, mặt khác giúp cộng đồng chủ động hơn trong các vấn đề đối thoại với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tham gia đóng góp những sáng kiến cải thiện rủi ro về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản.

Các đại biểu liệt kê các tác động môi trường – xã hội từ hoạt động khai thác khoáng sản

Các nhóm trình bày kết quả sau thảo luận

 

Back To Top