skip to Main Content

Tham quan mô hình bảo vệ rừng và sinh kế bền vững ở Quảng Bình và Hà Tĩnh

Trong thời gian từ 9 đến 12 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức chuyến tham quan chia sẻ kinh nghiệm về Quản lý bảo vệ rừng cộng đồng và phát triển sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Quảng Bình và Hà Tĩnh cho đại diện cộng đồng xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.

Tham dự chuyến đi có trưởng ban tự quản và ban quản lý rừng cộng đồng hai buôn Tul và buôn Hàng Năm thuộc xã Yang Mao.

Tại Quảng Bình, đoàn đã đến thăm Khu bảo tồn Voọc gáy trắng ở Tuyên Hóa, Quảng Bình và Hợp tác xã măng Mã Liềng, ở xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã cũng như cải thiện sinh kế từ mô hình sản xuất măng sạch bền vững.

Tại Hà Tĩnh, đoàn đến tham quan mô hình trồng cây ăn quả bền vững tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê.

Trong quá trình tham quan, các thành viên trong đoàn đều học hỏi thêm về các mô hình sản xuất, phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông (MRLG) do PanNature thực hiện tại xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk.

Một số hình ảnh từ chuyến tham quan:

Đoàn đại biểu tham gia buổi tham quan tập trung ở Lâm Hóa, Quảng Bình

Đoàn đi tham quan mô hình bảo tồn Voọc tại Tuyên Hóa, Quảng Bình

Học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cùng Hợp tác xã măng Mã Liềng

Măng được sấy khô
Đoàn tham quan và học hỏi mô hình trồng cây ăn quả tại Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh
Back To Top