skip to Main Content

Tập huấn cộng đồng: Nhận diện tác động của các dự án khai khoáng

Ngày 21/6/2022, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã hỗ trợ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo tập huấn chuyên sâu về sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin nhận diện những tác động về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản cho nhóm cộng đồng nòng cốt của xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng và xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Cộng đồng là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của các dự án khai thác khoáng sản. Tác động môi trường – xã hội, tác động tới sinh kế của các dự án khai khoáng rất dễ gây ra những xung đột, bất đồng quan điểm giữa người dân và doanh nghiệp.

Cung cấp đầy đủ các chính sách pháp luật liên quan đến các dự án vừa tăng cường năng lực cho cộng đồng vừa giúp cộng đồng chủ động nhận diện được những tác động môi trường – xã hội của các dự án khai khoáng gần nơi sinh sống của cộng đồng.

Việc hiểu biết đúng và đủ các chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản một mặt giúp giảm thiểu xung đột giữa cộng đồng và doanh nghiệp, mặt khác giúp cộng đồng chủ động hơn trong các vấn đề đối thoại với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tham gia đóng góp những sáng kiến cải thiện rủi ro về môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản.

Tiếp nối các khóa tập huấn về đánh giá tác động môi trường và tham vấn cộng đồng, tập huấn chuyên sâu này nhằm hướng dẫn cộng đồng sử dụng biểu mẫu thu thập thông tin nhận diện các tác động môi trường – xã hội của hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương.

Tập huấn có sự tham gia của 21 đại biểu nhóm nòng cốt hai xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng và xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị, đại diện Hội Liên hiệp hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cùng các chuyên gia.

Tại khóa tập huấn, hai nhóm cộng đồng của hai xã ghép cặp tự thực hành phỏng vấn để nhận diện các tác động môi trường – xã hội của dự án khai thác trên địa bàn của nhau. Kết thúc khóa tập huấn, cộng đồng đã có thể sử dụng thành thạo bộ câu hỏi và biết cách mở rộng câu hỏi trong các trường hợp khác nhau, để khai thác thông tin chính xác và cụ thể.  

Ban tổ chức cũng nhận được nhiều góp ý của các thành viên để điều chỉnh biểu mẫu giúp việc thu thập thông tin và phỏng vấn trong thực tế thuận lợi và dễ dàng hơn.

Tiếp sau hoạt động này sẽ còn nhiều các buổi tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng về tiếp cận thông tin và giám sát sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án PanNature – Advocacy and EITI do The Power of Voices Partnership (PVP) tài trợ qua Tổ chức Oxfam.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Back To Top