skip to Main Content

Thúc đẩy vai trò của phụ nữ bản địa trong canh tác và kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường

Tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cũng như tại nhiều thôn bản khác ở miền núi Việt Nam, người phụ nữ đóng vai trò không nhỏ so với nam giới trong sản xuất nông nghiệp và các hoạt động khác, mang lại giá trị kinh tế cho gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, những đóng góp của phụ nữ chưa thực sự được coi trọng, và các mô hình kinh doanh nông sản tại địa phương hiện đang được lãnh đạo chủ yếu bởi nam giới.

Có những lý do nhất định khiến các chị em phụ nữ tại Xuân Nha chưa đạt được vai trò lãnh đạo cũng như chứng minh được quyền năng kinh tế. Bên cạnh các định kiến về giới và yếu tố văn hóa, phụ nữ Xuân Nha còn hạn chế khả năng tiếp cận thị trường và dịch vụ, chưa phát huy được năng lực và thế mạnh của phụ nữ, và cuối cùng, bị hạn chế vài trò và vị trí ở các nhiệm vụ ít quan trọng hơn trong quá trình sản xuất và buôn bán nông sản.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Đại Sứ Quán New Zealand ở Việt Nam thông qua Quỹ Học bổng dành cho Cựu sinh viên Manaaki New Zealand (MNZAF), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức lớp Tập huấn “Thúc đẩy vai trò của phụ nữ bản địa trong canh tác và kinh doanh nông nghiệp thân thiện với môi trường” cho 15 phụ nữ Thái và H’Mông là thành viên của Hội LHPN xã Xuân Nha, hiện đang tham gia mô hình đã có hoặc đang có định hướng kinh doanh nông sản hữu cơ tại xã Xuân Nha. Tập huấn diễn ra vào ngày 12/07/2022.

Buổi tập huấn nhằm cung cấp cho các chị em kiến thức cơ bản và công cụ đánh giá các mô hình nông nghiệp tại địa phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng mô hình hiện tại và thiết lập mô hình kinh doanh mới. Buổi tập huấn cũng có sự chia sẻ của Công ty TNHH Minh Hồng – một công ty khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh tinh dầu từ nông sản hữu cơ.

Cuối buổi tập huấn, chị em phụ nữ xã Xuân Nha đã được truyền cảm hứng về kinh doanh nông sản sạch, nâng cao nhận thức về chuỗi giá trị kinh doanh nông sản sạch, các đối tượng liên quan trực tiếp và gián tiếp, và những thông tin có thể thu thập từ các bên liên quan nhằm đánh giá cơ hội kinh doanh tại địa phương. Hai bảng hỏi được các chị em thiết kế với sự hỗ trợ của cán bộ PanNature và Cựu sinh viên New Zealand sẽ được chính các chị em sử dụng cho hoạt động tiếp theo: Phỏng vấn, thu thập thông tin từ các bên liên quan trong chuỗi giá trị kinh doanh nông sản.

Tiểu dự án mong đợi sẽ nâng cao vai trò, quyền năng kinh tế của chị em, tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong quá trình ra quyết định của địa phương, đem lại lợi ích cho cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt ưu tiên cho các cộng đồng yếu thế hơn tại Việt Nam, kết nối mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và New Zealand.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Chị Kim Ngân, cựu sinh viên Đại học Auckland (New Zealand) giới thiệu về tiểu dự án và ý nghĩa của nguồn tài trợ, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị bền chặt và những giá trị chung giữa Việt Nam và New Zealand, như đem lại lợi ích cho cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới, và ưu tiên các nhóm yếu thế.
15 thành viên của Hội LHPN xã Xuân Nha đã tham gia lớp tập huấn.
Nhóm các chị đang tham gia mô hình kinh doanh nhưng còn gặp nhiều khó khăn.
Nhóm các chị đang tìm kiếm cơ hội mới.
Phân tích chuỗi giá trị kinh doanh nông sản sạch và các bên liên quan.
Chia sẻ truyền cảm hứng từ Cty Minh Hồng, một công ty khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh và sơ chế nông sản thành sản phẩm tinh dầu hữu cơ.
Chị em phụ nữ xã Xuân Nha tích cực đóng góp và phát biểu ý kiến.
Back To Top