skip to Main Content

Tập huấn Cải thiện sinh kế nông lâm nghiệp ứng phó với BĐKH

Trong thời gian từ năm 2016 đến 2019, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với huyện Kbang hỗ trợ cộng đồng các làng ở xã Đăk Rong trong quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững, cũng như đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong quá trình xây dựng hồ sơ và được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng.

Nhằm tiếp tục nhân rộng và lan tỏa những kết quả hợp tác trên tới các cộng đồng người dân huyện Kbang trong phát triển sinh kế bền vững và quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ngày 14/11/2022, tại xã Kon Pne, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai, PanNature tổ chức tập huấn: “Cải thiện sinh kế nông lâm nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng người dân ở huyện Kbang” cho đại diện ban quản lý làng, người có uy tín trong làng/già làng, đại diện tổ bảo vệ rừng, đại diện hội phụ nữ… của 6 cộng đồng buôn làng thuộc hai xã Kon Pne và Đắk Rong, huyện Kbang.

Tập huấn này sẽ là khởi đầu cho những hỗ trợ tiếp theo về kỹ thuật, nâng cao năng lực và đầu tư tài trợ nhỏ của PanNature cho các cộng đồng hai xã trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một số hình ảnh của buổi Tập huấn:

 

Back To Top