skip to Main Content
Công Ty TNHH MTV Cao Su Đăk Lăk (DAKRUCO), Tiền Thân Là Công Ty Cao Su Đăk Lăk, Thành Lập Vào Tháng 3 Năm 1993, Là Một Trong Những Doanh Nghiệp Hàng đầu Trong Lĩnh Vực Cao Su Tự Nhiên Tại Tây Nguyên Với 5 Nông Trường Và 2 Công Ty Sản Xuất Có Quy Mô Lớn Tại Tỉnh Đăk Lăk. Năm 2020, Hội đồng Quản Trị DAKRUCO đã Ban Hành Chương Trình Phát Triển Cao Su Bền Vững Giai đoạn 2020-2025 Với định Hướng điều Chỉnh Và Bổ Sung Trong Quản Trị Các Hoạt động Kinh Doanh Nhằm đạt Yêu Cầu Của Hội đồng Quản Lý Rừng Thế Giới (FSC). Trung Tâm Con Người Và Thiên Nhiên (PanNature) được Thành Lập Năm 2006 Nhằm Bảo Vệ Môi Trường, Bảo Tồn Sự đa Dạng Và Phong Phú Của Thiên Nhiên, Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Của Cộng đồng địa Phương Thông Qua Tìm Kiếm, Quảng Bá, Thực Hiện Các Giải Pháp Bền Vững Và Thân Thiện Với Môi Trường.

PanNature hỗ trợ DAKRUCO đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao

Tuần qua, nhóm đánh giá gồm 4 thành viên của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã thực hiện chuyến thực địa đến khu vực 4 thôn buôn có vị trí giáp ranh vườn cao su, thuộc xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar và xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Mục tiêu của chuyến thực địa nhằm đánh giá sự hiện hữu (nếu có) của các giá trị bảo tồn cao (HCV) trong khu vực canh tác cao su dự kiến xin Chứng chỉ FSC, bao gồm Nông trường Phú Xuân (thuộc huyện Cư M’gar) và Nông trường 19/8 (thuộc huyện Cư Kuin).

Bên cạnh các giá trị sinh thái, môi trường, đa dạng sinh học, nhóm đánh giá cũng thực hiện tham vấn với người dân địa phương về các giá trị văn hóa, xã hội và các nhu cầu cơ bản của cộng đồng, và xác định sự liên quan đến khu vực vườn cây cao su tại hai nông trường nêu trên. Các giá trị phát hiện được sẽ tiếp tục được xem xét, đánh giá và đưa vào kế hoạch quản lý rừng bền vững của DAKRUCO.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Liên minh Sinh kế xanh (GLA2) và hợp tác giữa PanNature và DAKRUCO  hướng đến thúc đẩy kinh doanh lâm nghiệp bền vững, lồng ghép tiêu chí môi trường và bảo vệ rừng trong công tác kinh doanh và mở rộng thị trường. Dự án đồng thời có sự hỗ trợ tư vấn về mặt kỹ thuật của FSC Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa PanNature và FSC Việt Nam nhằm thúc đẩy quản trị rừng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á một cách có trách nhiệm, phù hợp với môi trường, có lợi cho xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững thông qua nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp cam kết, thực hiện các khuôn khổ pháp lý và tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững.

Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk (DAKRUCO), tiền thân là Công ty Cao su Đăk Lăk, thành lập vào tháng 3 năm 1993, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cao su tự nhiên tại Tây Nguyên với 5 nông trường và 2 công ty sản xuất có quy mô lớn tại tỉnh Đăk Lăk. Năm 2020, Hội đồng Quản trị DAKRUCO đã ban hành Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020-2025 với định hướng điều chỉnh và bổ sung trong quản trị các hoạt động kinh doanh nhằm đạt yêu cầu của Hội đồng Quản lý Rừng Thế giới (FSC).

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập năm 2006 nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.
Đoàn công tác PanNature tới tham vấn Hạt kiểm lâm về các loài động thực vật quý hiếm trong khu vực vườn cây.
Các cán bộ PanNature xác định các điểm tuyến để đánh giá.
Cán bộ PanNature phỏng vấn thợ săn trong khu vực.
Các cán bộ PanNature thu thập mẫu thực vật để đánh giá.
Cán bộ PanNature tìm hiểu về nét văn hóa của đồng bào Ê Đê nơi đây.
Cán bộ PanNature phỏng vấn già làng, thầy cúng để tìm hiểu về các lễ cúng và giá trị văn hoá phi vật thể của thôn buôn.
Các cán bộ PanNature thảo luận nhóm cùng đại diện các lao động chính trong thôn buôn nhằm đánh giá các nhu cầu cơ bản của cộng đồng.

Công ty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk (DAKRUCO), tiền thân là Công ty Cao su Đăk Lăk, thành lập vào tháng 3 năm 1993, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cao su tự nhiên tại Tây Nguyên với 5 nông trường và 2 công ty sản xuất có quy mô lớn tại tỉnh Đăk Lăk. Năm 2020, Hội đồng Quản trị DAKRUCO đã ban hành Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020-2025 với định hướng điều chỉnh và bổ sung trong quản trị các hoạt động kinh doanh nhằm đạt yêu cầu của Hội đồng Quản lý Rừng Thế giới (FSC).

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập năm 2006 nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.

Back To Top