skip to Main Content

PanNature nhận tài trợ từ SCF

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vinh dự trở thành một trong ba tổ chức đầu tiên nhận tài trợ từ Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) trong Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học USAID thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học.

Khoản tài trợ PanNature nhận được dành cho Dự án bảo tồn loài cá chạch suối (Schistura spiloptera) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là loài cá đặc hữu chỉ được ghi nhận ở Thừa Thiên Huế và được Sách Đỏ IUCN phân loại ở mức cựu kỳ nguy cấp (CR), hiện đang suy giảm quần thể nghiêm trọng, song chưa được chú trọng bảo tồn. Dự án của PanNature được triển khai nhằm đánh giá quần thể và lập kế hoạch phục hồi và bảo tồn loài cá này.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Đại diện PanNature, nhận chứng nhận tài trợ từ Quỹ Bảo tồn Loài (Ảnh: USAID Biodiversity Conservation/WWF-Viet Nam)
Phần thảo luận bàn tròn của các bên (Ảnh: USAID Biodiversity Conservation/WWF-Viet Nam)

Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức WWF, đơn vị khởi xướng và điều phối dự án này, đã hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên của mình.

 

Back To Top