skip to Main Content

PanNature tuyển 01 chuyên gia tư vấn Chiến lược khoáng sản

Trong khuôn khổ hoạt động của Liên minh Khoáng sản dưới sự tài trợ của tổ chức Oxfam Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước nhằm tiến hành nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả triển khai Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 2427. Trên cơ sở đó xác định những khó khăn, vướng mắc để đưa ra những đề xuất/khuyến nghị xây dựng Chiến lược khoáng sản giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 , đồng thời khắc phục những hạn chế của Quyết định 2427.
Đọc tiếp
Back To Top