skip to Main Content

PanNature tuyển Cán bộ Truyền thông Sáng tạo

Bạn biết chụp ảnh? HoặcBạn biết quay phim và làm video clip? HoặcBạn có hoa tay, biết vẽ hoạt hình? HoặcBạn đam mê sắc màu và yêu thích thiết kế sáng tạo? VàBạn hiểu sức mạnh của mạng xã hội và Internet? VàBạn yêu thiên nhiên và các loài cây cỏ, động vật?Hoặc bạn có tất cả các yếu tố trên?Hãy gia nhập đội ngũ truyền thông của PanNature!
Đọc tiếp

PanNature tuyển Cán bộ Nghiên cứu Chính sách

Phòng Nghiên cứu Chính sách (NCCS), trực thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập từ năm 2009 với mục tiêu góp phần thúc đẩy cải thiện chính sách công hướng đến thúc đẩy quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên. PanNature tin rằng những phát hiện mới của các nghiên cứu và mô hình thành công trong thực tế cần được khái quát hóa, thể chế hóa để có thể nhân rộng và đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi cũng nỗ lực đảm bảo tính bền vững của các chương trình, dự án thông qua quảng bá và thúc đẩy lồng ghép những bài học thành công về quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ môi trường vào các quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định ở các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực giúp các cộng đồng địa phương bảo vệ quyền lợi của mình đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo quá trình phát triển bền vững.
Đọc tiếp
Back To Top