skip to Main Content

PanNature tuyển thực tập sinh Kế toán

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Trong giai đoạn phát triển hiện tại, chúng tôi cần nhiều gương mặt trẻ phù hợp với hoạt động dự án của trung tâm, trong đó có Intern kế toán. Vị trí công việc này phù hợp với những bạn trẻ mới ra trường đang tìm kiếm môi trường để học hỏi kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán (đặc biệt là kế toán của các tổ chức phi chính phủ). Hãy tham khảo bản miêu tả công việc dưới đây và ứng tuyển ngay nếu bạn thấy hứng thú nhé!
Đọc tiếp
Back To Top