skip to Main Content
Báo Cáo Cập Nhật Về Khởi Kiện Bồi Thường Môi Trường

Báo cáo cập nhật về khởi kiện bồi thường môi trường

Báo cáo nghiên cứu “Quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và quy trình thực hiện” là một sản phẩm của Dự án tăng cường năng lực giám sát chính sách và pháp luật môi trường Việt Nam, do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đề xuất và tổ chức thực hiện giai đoạn 2009-2010 thông qua sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Ford (Hoa Kỳ). Bản dự thảo báo cáo này do Tiến sĩ Vũ Thu Hạnh, chuyên gia về luật môi trường ở Việt Nam, và các đồng nghiệp thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội soạn thảo và đã được PanNature bổ sung và biên tập.

Báo cáo này được giới thiệu lần đầu vào năm 2009. Năm 2011, PanNature đã cập nhật một số nội dung của báo cáo này phù hợp với những quy định và chế tài mới ban hành liên quan. Chúng tôi xin giới thiệu để các tổ chức, cá nhân quan tâm tham khảo và sử dụng.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Số 3, Ngõ 55, Phố Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hòm thư 612, Bưu điện Hà nội
ĐT: (04) 3556-4001    Fax: (04) 3556-8941
Email: policy@nature.org.vn

Leave a Reply

Back To Top