skip to Main Content

Hội thảo – hội nghị năm 2006

Nhằm mục đích xây dựng mạng lưới, đóng góp tiếng nói cho công cuộc bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, trong năm 2006 PanNature đã tham gia một số hội thảo quan trọng: 1. Hội thảo Tư vấn hoàn thiện văn kiện chương trình hỗ trợ đất ngập nước quốc gia 2007-2010 (26/1/2007). Đơn vị tổ chức: Cục Bảo vệ Môi trường (VEPA) và Đại sứ quán Hà Lan. 2. Hội thảo xây dựng định hướng chiến lược quản lý sinh vật hại cho Việt Nam (25/1/2007). Đơn vị tổ chức: VEPA. 3. Hội thảo khởi động Chương trình môi trường trọng điểm và sáng kiến hành lang bảo tồn ĐDSH tiểu vùng Mêkông mở rộng (17/1/2007). Đơn vị tổ chức: Bộ Tài nguyên & Môi trường và ADB. 4. Hội thảo quốc tế, đào tạo nâng cao năng và xây dựng mạng lưới giáo dục về biển và đất ngập nước ven biển (30/8-1/9/2006). Đơn vị tổ chức: Bộ Thủy Sản, IUCN và RCJ 5. Hội thảo tham vấn xây dựng Luật ĐDSH (9-10/11/2006). Đơn vị tổ chức: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Birdlife và WWF. 6. Hội thảo nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức NGO trong công cuộc phát triển KT-XH Việt Nam (9/11/2006). Đơn vị tổ chức: Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam. 7. Hội nghị toàn quốc của Diễn đàn nhà báo môi trường Việt Nam – VFEJ (16/12/2006).

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top