skip to Main Content

Tình nguyện vì môi trường

Tình nguyện để xây dựng xã hội có trách nhiệm hơn với môi trường Hoạt động tình nguyện là biểu hiện của một nền văn hóa trách nhiệm trong đó các cá nhân thể hiện ý muốn phụng sự cho những mục tiêu lớn của xã hội bằng công sức và tài năng của mình không vì mục đích cá nhân. PanNature tin tưởng rằng môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước có thể được giữ gìn, bảo vệ tốt hơn với sự tham gia của lực lượng tình nguyện, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hỗ trợ hoạt động tình nguyện Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện cũng là một trong những chương trình trọng tâm trong chiến lược hoạt động của PanNature. Với sự tài trợ của Quỹ Môi trường Sida, PanNature đang tiến hành xây dựng các chương trình nhằm hỗ trợ các tổ chức tình nguyện trong việc phát triển tổ chức, thiết kế hoạt động, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Trong năm 2007, PanNature sẽ tổ chức một số chương trình tập huấn và huấn luyện kỹ năng cho các nhóm, tổ chức tình nguyện ở cả ba miền của đất nước. Bên cạnh đó, một số nhóm tình nguyện sẽ được PanNature lựa chọn và hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhỏ về truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường. Tạo điều kiện cho tình nguyện viên tham gia Một trong những cách để xây dựng văn hóa tình nguyện trong giới trẻ chính là tạo điều kiện cho tình nguyện viên tham gia vào các hoạt động thực tế của chính tổ chức mình. PanNature đang là một trong số ít những tổ chức phi chính phủ Việt Nam có các chương trình sử dụng tình nguyện viên trong các hoạt động của mình. Hiện tại, PanNature đang có 79 người đăng ký tình nguyện tham gia dịch thuật cho trang thông tin “Con người và Thiên nhiên” ThienNhien.Net. Rất nhiều tài liệu, bài viết về môi trường, tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên có giá trị đã được các tình nguyện viên dịch và được đăng lên trên trang thông tin của PanNature. Những đóng góp này là rất quý giá, góp phần cập nhật những thông tin mới, có giá trị cho độc giả. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, PanNature còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên trẻ trong các hoạt động cụ thể. Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu của dự án tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông lâm sản ở vùng đệm Hang Kia – Pà Cò, đã có 21 bạn sinh viên tham gia hỗ trợ công tác thu thập số liệu. Sau hoạt động này, nhiều tình nguyện viên đã đăng ký để tiếp tục tham gia các hoạt động khác của PanNature. Xây dựng mạng lưới Để xây dựng mạng lưới liên kết các nhóm tình nguyện môi trường trên toàn quốc, PanNature đã thiết lập mạng chia sẻ và trao đổi thông tin qua thư điện tử với sự tham gia của hơn 100 thành viên. Diễn đàn chia sẻ thông tin này đang phát huy tác dụng và thu hút thêm được nhiều các bạn tình nguyện viên trên phạm vi toàn quốc tham gia. PanNature cũng đã hỗ trợ một số lãnh đạo các nhóm tình nguyện thiết lập và quản trị một Diễn đàn chuyên môn về môi trường (EandM: Environment and More) dựa trên hệ thống thư điện tử nhằm hỗ trợ, trao đổi và cung cấp thông tin cho những người quan tâm về môi trường. Hiện nay, diễn đàn đang có gần 200 thành viên bao gồm cả học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên đang làm việc ở các tổ chức phi chính phủ Việt nam và quốc tế và cả các cơ quan chính phủ.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top