skip to Main Content

Tìm kiếm nơi trú ẩn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tình trạng di cư và mất chỗ ở của con người

Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được dự báo có gần 50% diện tích canh tác và hàng triệu cư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất nơi ở, mất kế sinh nhai hoặc phải di cư.

Việt Nam đã ban hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH  nhằm thống nhất chỉ đạo các giải pháp ứng phó tại Việt Nam trước mắt và lâu dài. Những tư duy mới về mất chỗ ở và di dân do tác động môi trường và BĐKH cần được xem như là những dòng chính trong chính sách và can thiệp giảm thiểu và ứng phó của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Nhận thức được ý nghĩa của vấn đề mất nơi ở và di dân, đặc biệt đối với các cộng đồng nghèo do tác động của BĐKH, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tiến hành biên dịch và giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm “Tìm kiếm nơi trú ẩn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tình trạng di cư và mất chỗ ở của con người”. Tài liệu này kết quả nghiên cứu mới do Tổ chức CARE Quốc tế chủ trì thực hiện trên toàn cầu, cung cấp những thông tin, hiểu biết thực tế cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách về một khía cạnh quan trọng của tác động BĐKH lên đời sống con người.

care_cc_report_cover

Bản tiếng Việt của ấn phẩm này được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực giám sát chính sách và pháp luật môi trường Việt Nam, 2008-2010”do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) tài trợ. Tải bản tiếng Việt: PDF, 12MB

Báo cáo nguyên bản tiếng Anh từ website của tổ chức CARE: “In Search of Shelter: Mapping the Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement”

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin chân thành cảm ơn Tổ chức CARE đã cho phép chúng tôi dịch và giới thiệu bản báo cáo này đến với độc giả.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top