skip to Main Content
Bản Tin Chính Sách Quý II/2011

Bản tin Chính sách Quý II/2011

Trong quý 2, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã thống kê được 51 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trong đó đáng chú ý là sự ra đời của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường.

Nghị định 29/2011/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 05/06/2011, thay thế một số điều khoản về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Cam kết bảo vệ môi trường trong Nghị định 21/2008/NĐ-CP và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP. Nhìn chung, Nghị định 29/2011/NĐ-CP thắt chặt hơn một số nội dung trong hoạt động đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Nghị định mới đã thay đổi quy mô công suất tối thiểu phải thực hiện Đánh giá tác động môi trường của nhiều loại hình dự án. Một số ví dụ điển hình là các dự án thủy điện với dung tích hồ chứa trên 100.000 m3 ( theo quy định cũ là trên 300.000 m3), dự án khai thác khoáng sản sản rắn với công suất lớn hơn 50.000 m3 /năm (theo quy định cũ là trên 100.000 m3/năm), dự án sản xuất xi măng ở tất cả các quy mô công suất (theo quy định cũ là trên 300.000 tấn/năm) phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Một điểm đáng chú ý khác là những thay đổi đối việc thẩm định, phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường. Theo các quy định cũ, việc thẩm định phê duyệt ĐTM của dự án được giao cho Bộ TN&MT và UBND các tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định các Bộ, ngành khác cũng sẽ có trách nhiệm thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những dự án thuộc thẩm quyền quyết định. Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An sẽ thẩm định những dự án có liên quan đến an ninh và quốc phòng. Bộ TNMT chịu trách nhiệm thẩm định 11 loại hình dự án như lọc dầu, lấn biển, chất thải nguy hại, điện hạt nhân.

Tuy đã điều chỉnh một số quy định khắt khe hơn về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, thực thi trách nhiệm doanh nghiệp và tham vấn cộng đồng khi xây dựng dự án, Nghị định 29/2011/NĐ-CP vẫn còn bộc lộ một số điểm hạn chế. Đặc biệt, việc giao trách nhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ trong việc tổ chức thẩm định các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt sẽ khó đảm bảo tính khách quan khi thẩm định dự án.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top