skip to Main Content
Video: Gặp Gỡ Hà Nội – Trung Tâm Con Người Và Thiên Nhiên

Video: Gặp gỡ Hà Nội – Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Video trong chuyên mục “Gặp gỡ Hà Nội” của chương trình “Nhịp điệu ngày mới” do Đài Truyền hình Hà Nội thực hiện và phát sóng sáng ngày 22/5/2012 – cũng là Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top