skip to Main Content

PanNature cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về quản lý dự án

Quản lý dự án là vấn đề không mới, tuy nhiên làm thế nào để quản lý dự án tốt và có hiệu quả cao vẫn là thách thức cho nhiều tổ chức. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề nằm ở năng lực tổ chức và thực hiện của các cán bộ dự án. Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ hiện trường, PanNature đã cử anh Phan Văn Thăng tham gia khóa học “Quản lý dự án” do Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Anh Phan Văn Thăng (hàng 1, thứ 4 từ trái sang) và các học viên của khóa đào tạo.

Khoá đào tạo điễn ra trong 4 ngày (từ 25/06 – 28/06/2012) tại Hà Nội với sự tham gia của cán bộ từ 11 tổ chức và dự án. Nội dung của khoá đào tạo tập trung chủ yếu vào các vấn đề: lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá dự án. Với việc sử dụng phương pháp học “phối hợp trong tổ nhóm”, khoá đào tạo đã đem lại cho học viên không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng thực hành. Qua khoá đào tạo các học viên đã có thể tự lập được kế hoạch chiến lược, kế hoạch thực hiện của dự án, xây dựng và sử dụng các bảng biểu quản lý nhân viên, quản lý thời gian, sử dụng hệ thống thu thập thông tin theo dõi đánh giá dự án.

Có thể nói đây là một khoá đào tạo hay, đáp ứng được nhu cầu thực tế về việc nâng cao hiệu quả quản lý của các dự án.

Thông tin cụ thể về các chương trình đào tạo của Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội có tại website http://sdtc.tdt.edu.vn/

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top