skip to Main Content
Đánh Giá Hiện Trạng Bảo Tồn Và Nghiên Cứu Nhân Giống Thông Pà Cò

Đánh giá hiện trạng bảo tồn và nghiên cứu nhân giống thông Pà Cò

Thông Pà Cò (Pinus kwangtungensis Chun Ex Tsiang) là loài thông năm lá quý hiếm, được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình. Đây là loài thuộc nhóm 1 được bảo vệ theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Nhằm mục đích bảo tồn và phát triển loài thong này nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiện trạng bảo tồn của loài tại Khu BTNN Hang Kia – Pà Cò và thử nghiệm nhân giống bằng giâm hom cành. Kết quả điều tra cho thấy quần thể của Thông Pà Cò trong khu bảo tồn chỉ còn khoảng 166 cá thể trưởng thành và đang bị đe dọa do khả năng tái sinh của quần thể hạn chế và nạn khai thác gỗ trong khu vực.

Thông Pà Cò (Pinus kwangtungensis Chun Ex Tsiang). Ảnh: Nguyễn Đức Tố Lưu/PanNature.

Nghiên cứu nhân giống đã thành công trong việc thu hái và gieo ươm hạt Thông Pà Cò, đạt tỷ lệ nảy mầm 21,9% khi gieo trên nền giấy thấm ẩm. Nhân giống bằng hom cành trong điều kiện không phun sương cũng cho tỷ lệ ra rễ cao 53,3% khi sử dụng vật liệu từ cây mẹ là những cây non có đường kính dưới 6 cm và thu hái hom giâm vào mùa cây ngừng sinh trưởng. Thành công trong việc nhân giống loài thông quí bị đe dọa này là cơ sở cho các hoạt động bảo tồn ngoại vi hoặc tái lập lại quần thể tự nhiên của loài tương lai.

Bài “Đánh giá hiện trạng bảo tồn và nghiên cứu nhân giống thông Pà Cò (Pinus Kwangtungensis Chun Ex Tsiang) bằng giâm hom và gieo hạt tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình“của các tác giả Nguyễn Đức Tố Lưu, Bùi Văn Thức và Phan Văn Thăng (Phòng Quản trị Tài nguyên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên) đăng trên tạp chí khoa học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ 2, tháng 8/2012. Tải toàn văn bài báo tại đây >>.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top