skip to Main Content
Hội Thảo “Thị Trường Các-bon: Cơ Hội Và Thách Thức”

Hội thảo “Thị trường các-bon: Cơ hội và thách thức”

Tại Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012, Hội thảo Thị trường các bon: Cơ hội và thách thức đã được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) tổ chức thành công, với sự hợp tác của Hanns Seidel Foundation – Cộng hòa Liên bang Đức (HSF). TS. Nguyễn Văn Tài – Viện trưởng ISPONRE và đại diện HSF tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là đại diện của nhiều Bộ, ngành, đơn vị nghiên cứu, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ quan truyền thông: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Viện Kinh tế thế giới, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường…

Ảnh: ISPONRE.
Ảnh: ISPONRE.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày nghiên cứu về hiện trạng và xu hướng phát triển thị trường các bon; thực trạng, cơ hội và và thách thức với Việt Nam khi tham gia thị trường này; kinh nghiệm quốc tế; triển vọng áp dụng các cơ chế thị trường mới ở nước ta; và một số đề xuất về định hướng, chính sách đối với việc Việt Nam tham gia vào thị trường các bon thế giới sau năm 2012. Hội thảo cũng đã ghi nhận một số ý kiến thảo luận về những nội dung cụ thể có liên quan, hướng đến việc nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức khi Việt Nam chính thức tham gia thị trường các bon thế giới.

Thị trường các bon: Cơ hội và thách thức là hội thảo thuộc chuỗi sự kiện được ISPONRE phối hợp thực hiện cùng HSF. Dự kiến, trong thời gian tới, ISPONRE và HSF sẽ tiếp tục tổ chức một số hội thảo về những vấn đề lớn, bức thiết trong hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Theo ISPONRE

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top