skip to Main Content
Tập Huấn Về điều Tra, đánh Giá Hiện Trạng Bảo Tồn Cây Lá Kim Trên Hành Lang Núi đá Vôi Tây Bắc

Tập huấn về điều tra, đánh giá hiện trạng bảo tồn cây lá kim trên hành lang núi đá vôi Tây Bắc

Trong hai ngày, 30 và 31/10/2012, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã tổ chức lớp tập huấn phương pháp và kỹ năng “Điều tra và đánh giá hiện trạng bảo tồn cây lá kim tại hành lang núi đá vôi Tây Bắc” tại Văn phòng Ban quản lý Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình. Tham gia lớp tập huấn có cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò (tỉnh Hòa Bình) và Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Học viên lớp tập huấn khảo sát thực tế tại Khu bảo tồn Hang Kia – Pà Cò

Khóa tập huấn đã giúp các học viên nhận dạng một số loài cây lá kim gặp ở vùng núi đá vôi Tây Bắc như Thông Pà Cò, Pơ mu, Bách xanh núi đá, Thông đỏ, Dẻ tùng sọc trắng…, đồng thời hướng dẫn phương pháp điều tra, đánh giá hiện trạng bảo tồn loài theo tiêu chí của IUCN (2011). Sau khi làm quen với lý thuyết, các học viên đã khảo sát thực tế tại đỉnh dông núi Hang Kia thuộc xã Pà Cò, kết hợp việc đánh giá hiện trạng bảo tồn trên thực địa với thu và xử lý các mẫu làm tiêu bản cho các loài cây lá kim thường gặp trong khu vực. Lớp tập huấn là bước khởi động của Dự án “Bảo tồn các loài cây lá kim trên hành lang núi đá vôi Hòa Bình – Sơn La” do quĩ tài trợ nhỏ Rufford hỗ trợ.

Qua lớp tập huấn này các cán bộ kiểm lâm của hai khu BTTN Hang Kia – Pà Cò và Xuân Nha đã tiếp thu và có được những kỹ năng cơ bản, giúp hỗ trợ việc điều tra, đánh giá hiện trạng các loài cây lá kim quí hiếm trong vùng, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn các loài này trong tương lai.

Xuân Trường

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top