skip to Main Content
Video: Sắc Hương Hang Kia – Pà Cò

Video: Sắc hương Hang Kia – Pà Cò

Video giới thiệu về các giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn và văn hóa của Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và một số hoạt động hiện trường của Trung tâm Con người và Thiên nhiên trên Chương trình Việt Nam Xanh, Kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top