skip to Main Content
Bản Tin Chính Sách Quý IV/2012

Bản tin Chính sách Quý IV/2012

Bản tin Chính sách số 8 do Trung tâm Con người và Thiên nhiên xuất bản tiếp tục cập nhật và phản ánh các vấn đề chính sách mới ban hành cũng như đang được thảo luận, dự thảo trong giai đoạn quý 4 năm 2012.

Phần đầu của Bản tin kỳ này thảo luận về vấn đề sử dụng các công cụ đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ở lưu vực hạ lưu Mê Kông. Theo đó, Việt Nam cần quan tâm là tăng cường vị thế của quốc gia trên bàn đàm phán nhằm tạo sự đồng thuận và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các quốc gia trong các chiến lược phát triển. Để đạt được điều này, Việt Nam cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp khác nhau như tăng cường hợp tác với các quốc gia trong lưu vực, nâng cao năng lực cho Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, hỗ trợ các nước bạn trong việc tìm kiếm các giải pháp phát triển tối ưu và sử dụng một cách hiệu quả công cụ đầu tư phát triển kinh tế ở nước ngoài. Nội dung chính của bài viết này cũng đã được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số ra tháng 11/2012.

q4-2012-cover

Ngoài ra, bản tin kỳ này còn bao gồm các nội dung:

  • Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020
  • Tham vấn XHDS về tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ
  • Quốc hội: Đẩy mạnh việc khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
  • Đề xuất cấm mua bán mẫu vật tê giác trắng, đen và voi châu Phi
  • 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của ngành tài nguyên và môi trường
  • Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020
  • 10 bài viết độc giả ThienNhien.Net quan tâm nhất trong năm 2012

Tải toàn văn Bản tin Chính sách Quý IV/2012 (File PDF, 3.21 MB)
Các Bản tin Chính sách khác

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top