skip to Main Content

Tập huấn “Nguyên tắc và công cụ thúc đầy hợp tác liên ngành trong phát triển bền vững”

Trong hai ngày 5 và 6/5/2015, tại Hà Nội đã diễn ra khóa tập huấn dành cho tập huấn viên (ToT) về Nguyên tc và công c thúc đy hp tác liên ngành trong phát trin bn vng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CERC) tổ chức.

Ảnh: MCD
Ảnh: MCD

Khóa tập huấn hướng đến đối tượng là cán bộ dự án phát triển, vườn quốc gia và một số tổ chức, hiệp hội địa phương tại Hạ Long – Cát Bà, nhằm cung cấp kỹ năng cho các học viên trong sử dụng các bộ công cụ thúc đẩy hợp tác đa bên trong quản lý tổng hợp tài nguyên và phát triển bền vững.

Hai giảng viên chính của khóa tập huấn, Ts.Shpresa Halimi và Gs. Marcus Ingle đến từ Đại học Porland (Hoa Kỳ), là những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, từng hỗ trợ xây dựng phát triển mô hình đô thị sinh thái  Hội An – Cù Lao Chàm. Ngoài việc cung cấp kiến thức tổng quan, các giảng viên hướng dẫn học viên phân tích các yếu tố thành công, thất bại từ mô hình hợp tác bền vững quản lý sông Colombia (Hoa Kỳ) và quá trình xây dựng đô thị sinh thái Hội An – Cù Lao Chàm, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng một cơ chế hợp tác liên ngành phát triển bền vững khu vực Vịnh Hạ Long – Cát Bà trong thời gian tới.

Khóa tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Dự án Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long – Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của địa phương và cộng đồng, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án nhằm mục tiêu thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức ở địa phương trong và ngoài nhà nước và đại diện cộng đồng trực tiếp liên quan đến quản lý và khai thác Vịnh Hạ Long cùng tham gia hợp tác tích cực, lâu dài cho phát triển bền vững Vịnh Hạ Long. 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top