skip to Main Content
Bản đồ đập Thủy điện Trên Sông Mê Kông

Bản đồ đập thủy điện trên sông Mê Kông

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xin giới thiệu với độc giả Bản đồ các đập thủy điện trên sông Mê Kông (cập nhật đến tháng 12/2015) do Quỹ Phục hồi Sinh thái (TERRA) xây dựng bằng tiếng Thái và tiếng Anh, được PanNature chuyển ngữ sang tiếng Việt.

180316_dapMekong

Độc giả có thể tham khảo thêm Bản đồ trực tuyến, trong đó xác định chi tiết vị trí, mục đích và quy mô của tất cả các đập đang vận hành, đang xây dựng và dự kiến ở lưu vực sông Mê Kông tại: https://wle-mekong.cgiar.org/maps để hiểu rõ hơn tác động tích lũy của việc phát triển các đập thủy điện.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top