Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.

Liên hệ

NV 31, Khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội +024-3556-4001 contact@nature.org.vn Mở cửa: 8:00 - 17:30 Thứ Hai - Thứ Sáu

Trước hiện tượng cá biển chết hàng loạt dọc các tỉnh ven biển miền Trung trong tháng 4/2016, một nhóm chuyên gia từ các tổ chức ngoài nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ ứng phó với sự cố môi trường tại Miền Trung đã chọn lựa và dịch một tài liệu về tình trạng cá chết hàng loạt và các câu hỏi thường gặp. Theo nhóm chuyên gia tài liệu là phù hợp và khoa học, có thể tham khảo để áp dụng cho Việt Nam trong bối cảnh hiện chưa có cơ quan nhà nước nào ban hành quy trình chuẩn về xử lý cá chết hàng loạt.

Tài liệu này được dịch từ bản tiếng Anh của Cục Công nghiệp Cơ bản (Department of Primary Industries), trực thuộc Bộ Công nghiệp, Kỹ năng và Phát triển vùng (Department of Industry, Skills and Regional Development),  bang New South Wales (NSW), Australia.

Bản dịch tiếng Việt của tài liệu có thể đọc tại đây

Nguyên văn tiếng Anh của tài liệu này có thể được truy cập theo đường link sau

Leave A Comment

Cập nhật

Cùng tham gia "Bớt củi - Giữ rừng"
Tham gia