skip to Main Content
Video Tọa đàm Chất Thải Công Nghiệp – Hạn Chế Trong Quản Lý Và Khuyến Nghị Chính Sách

Video Tọa đàm Chất thải công nghiệp – Hạn chế trong quản lý và khuyến nghị chính sách

Chương trình Tọa đàm với chủ đề “Chất thải công nghiệp: Hạn chế trong quản lý và khuyến nghị chính sách” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức vào sáng ngày 10/05/2016 tại Hà Nội, đã cùng các chuyên gia phân tích, bình luận các bất cập, hạn chế của chính sách quản lý xả thải hiện hành cũng như các giải pháp điều chỉnh. 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top