skip to Main Content
Video: Điều Bản Mình Thích Nhất

Video: Điều bản mình thích nhất

Tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu tại các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung, tại ba địa phương Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều loại hình thiên tai đặc thù như: lũ quét, lũ ống, hạn hán, rét đậm, sương muối… Các hiện tượng cực đoan này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con, đặc biệt là các mô hình trồng lúa, trồng ngô ở vùng cao. Nhằm giúp bà con tiếp cận với các phương thức canh tác mới, thân thiện với môi trường và thích ứng được với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, Dự án Biến đổi khí hậu và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (CEMI) đã quyết định lựa chọn ba tỉnh Tây Bắc gồm Điện Biên, Sơn La, Lai Châu để giới thiệu, thực hành thí điểm một số mô hình canh tác lúa, ngô thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó có mô hình canh tác lúa cải tiến (SRI).

Bộ phim “Điều bản mình thích nhất” là một lát cắt về thành công của mô hình SRI tại bản Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên mà Dự án đã hỗ trợ và giới thiệu cho người dân. Với mô hình này, người dân được trực tiếp tập huấn các kỹ thuật canh tác lúa kiểu mới do Tập huấn viên tại xã hướng dẫn từ khâu chọn giống, làm đất cho tới thu hoạch. Sau khi được tiếp cận với mô hình, người dân trong bản Pú Tửu ai cũng yêu thích trồng lúa và họ hy vọng có thể duy trì sinh kế lâu dài nhờ cây lúa. Đặc biệt, người dân nơi đây đã vơi đi phần nào nỗi lo làm sao cây lúa có thể chống chịu được với hạn hán, thiên tai và biến đổi khí hậu.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top