skip to Main Content

Thông báo thay đổi nhân sự Trưởng phòng Chính sách

Sau gần 7 năm đóng góp và cống hiến ở vị trí Trưởng phòng Chính sách, bà Trần Thanh Thủy đã tạm dừng làm việc tại PanNature. Kể từ Tháng 9/2016, vị trí này được bà Nguyễn Thị Hải Vân tiếp nhận.

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng phòng Chính sách/PanNature
Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Trưởng phòng Chính sách/PanNature

Bà Vân tốt nghiệp Khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và đã hoàn thành bằng thạc sĩ về chính sách bảo tồn thiên nhiên và rừng tại Đại học Wageningen (Hà Lan). Tham gia PanNature từ tháng 9/2008 với vai trò cán bộ nghiên cứu, bà Vân sau đó trở thành điều phối viên chương trình nghiên cứu, phân tích chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, trước khi đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Chính sách.

Chúng tôi xin thông báo sự thay đổi nhân sự này tới các Quý đối tác và đồng nghiệp để thuận tiện cho việc liên hệ hợp tác và trao đổi công việc:

Bà Nguyễn Thị Hải Vân
Email: van@nature.org.vn
Điện thoại: 04 3556-4001 (Ext. 105)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top