skip to Main Content

Hội nghị giới thiệu dự án Quản trị tài nguyên nước tại Tây Nguyên

Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị từ hội thảo “An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên” được tổ chức bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Ban chỉ đạo Tây Nguyên, trong khuôn khổ dự án “Quản trị tài nguyên nước” do Oxfam tài trợ, ngày 14/11/2016 PanNature tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây nguyên tổ chức hội nghị “Giới thiệu hoạt động và thỏa thuận hợp tác trong dự án Quản trị tài nguyên nước”.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám Đốc PanNature chủ trì Hội nghị. (Ảnh: PanNature)
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám Đốc PanNature chủ trì Hội nghị. (Ảnh: PanNature)

Hội nghị nhằm mục tiêu giới thiệu nội dung, đề xuất phương án phối hợp triển khai hiện hoạt động dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước” giai đoạn 2016-2018 và lấy ý kiến hoàn thiện nội dung văn kiện dự án cũng như các hoạt động hỗ trợ các chương trình dự án trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và rừng trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk nói riêng và quản trị tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn Tây Nguyên nói chung.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ Ban chỉ đạo Tây Nguyên, các cơ quan ban ngành tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Thông qua hội nghị, chính quyền các tỉnh đã đồng ý cho các tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Trung tâm Nghiên cứ Phát triển Xã hội (CSRD) thực hiện dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước” do Oxfam tài trợ giai đoạn 2016-2018 tại các địa bàn khu vực hành lang nối liền Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai và lưu vực Sông Srepok thuộc huyện K’Rông Anna, tỉnh Đắk Lăk. 

Các đại biểu góp ý cho văn kiện dự án. (Ảnh: PanNature)
Các đại biểu góp ý cho văn kiện dự án. (Ảnh: PanNature)

Tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc triển khai dự án. Đồng thời, chính quyền các tỉnh cũng cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai dự án. Dựa trên ý kiến của các đại biểu, PanNature, GreenViet và CSRD sẽ có những điều chỉnh nhằm đảm bảo dự án được triển khai hoạt động một cách thuận tiện, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top