skip to Main Content
Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Của Cộng đồng Trong Tiến Trình VPA/FLEGT

Quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đồng trong tiến trình VPA/FLEGT

Nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong tiến hình thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) , dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi VPA FLEGT tại Việt Nam” đã thiết kế poster thể hiện xúc tích những nội dung này:

Dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi VPA FLEGT tại Việt Nam” là sáng kiến do Uỷ ban Châu Âu (EC) và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ cho Việt Nam thông qua Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên – Văn phòng Việt Nam (WWF-Việt Nam) với sự phối hợp thực hiện của Tổng cục Lâm nghiệp và và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đàm phán và thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT, góp phần đưa ngành chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam phát triển bền vững và phù hợp với quy định quốc tế, mang lại lợi ích cho các bên liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng địa phương sống phụ thuộc vào rừng. Dự án được triển khai tại  7 xã mục tiêu thuộc 7 tỉnh Quảng Bình, Huế, Hà Tĩnh, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Nam.

Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) là Hiệp định thương mại mang tính pháp lý và giữa Liên minh Châu Âu (EU) và các nước đối tác sản xuất gỗ ngoài EU nhằm mục đích đảm bảo gỗ và các sản phẩm gỗ của quốc gia đối tác xuất khẩu vào EU có nguồn gốc hợp pháp. Hiệp định cũng giúp các nước xuất khẩu gỗ ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp bằng việc tăng cường các quy định và quản trị ngành lâm nghiệp. Sau 6 năm đàm phán đến ngày 18/11/2016 hai bên đã cơ bản thống nhất các nội dung và phụ lục của Hiệp định và đi đến thống nhất kết thúc quá trình đàm phán. Theo đó, khi Hiệp định có hiệu lực sẽ có tác động nhất định đến các bên liên quan trong chuỗi hành trình sản phẩm gỗ, đặc biệt các chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top