skip to Main Content

Giám sát tuần tra rừng bằng thiết bị di động tại thôn Đông Mây, xã Đắk Man, huyện Đăk Glei

ThienNhien.Net – Từ ngày 8-9/3/2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, Trung Tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và UBND xã Đăk Man đã tổ chức giám sát tuần tra rừng bằng thiết bị di động.

Giám sát tuần tra rừng giao cho cộng đồng thôn Đông Nây, xã Đăk Man tại hiện trường.
Chuyên gia đang hướng dẫn cho các cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và các đối tượng liên quan sử dụng thiết bị di động để giám sát rừng.

Chuyên gia tư vấn Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã hướng dẫn cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kiểm lâm địa bàn và các Tổ tuần tra bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn cách thức thiết lập, sử dụng thiết bị di động nhằm thu thập thông tin giám sát từ hoạt động tuần tra rừng và gửi thông tin về cho máy chủ để phân tích dữ liệu.

Rừng giao cho cộng đồng thôn Đông Nây.

 Qua đợt giám sát tuần tra rừng lần này cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kiểm lâm địa bàn và các Tổ tuần tra bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư thôn Đông Nây, xã Đăk Man đã phần nào hiểu rõ và nắm bắt được cách thức giám sát tuần tra rừng bằng thiết bị di động góp phần phục vụ cho việc giám sát tuần tra rừng hiệu quả hơn và từ đó quản lý bên vững tài nguyên rừng cải thiện sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.

Nguồn: Quỹ BVPTR Kon Tum

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top