skip to Main Content

Thử nghiệm bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin giám sát Chi trả DVMTR

Từ ngày 28/2 – 10/3/2017, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm SEEDs, với sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức thử nghiệm Khung nội dung, bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin cho giám sát – báo cáo chi trả DVMTR tại hai tỉnh Lào Cai và Kon Tum. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng và thể chế hóa thực hiện giám sát – đánh giá thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cấp địa phương” do Chương trình Liên minh Oxfam tại Việt Nam và Chương trình Giám sát Rừng toàn cầu (Global Forest Watch) tài trợ.

Mục tiêu chính của hoạt động này nhằm: thứ nhất, thử nghiệm và đánh giá tính khả thi, từ đó chỉnh sửa hoàn thiện khung nội dung, bộ chỉ số và công cụ thu thập thông tin thực hiện giám sát – báo cáo chi trả DVMTR cấp tỉnh. Nội dung này đã được nhóm nghiên cứu tìm hiểu và phát triển trong 2 năm, 2015 – 2016; thứ hai, tiến hành tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sử dụng ứng dụng di động trong tuần tra rừng tại các khu vực chi trả, các kỹ năng thiết kế hệ thống và quản trị dữ liệu thực địa cho cán bộ kỹ thuật các Quỹ BVPTR cấp tỉnh, chủ rừng tổ chức cũng như thành viên các tổ QLBVR tại địa phương. Hoạt động có sự phối hợp và tham gia tích cực của các Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai, Kon Tum, các chủ rừng tổ chức như Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, cũng như các tổ nhóm quản lý bảo vệ rừng được lựa chọn tại địa bàn. Song song với các hoạt động, nhóm truyền thông cũng tham gia và ghi nhận lại các hình ảnh, câu chuyện điển hình và ý kiến trao đổi từ các cơ quan có liên quan và người dân địa phương về tình hình thực hiện chi trả DVMTR tại 2 tỉnh.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng rằng, khung nội dung, bộ chỉ số và các công cụ hỗ trợ thu thập thông tin nêu trên sẽ tiếp tục được sửa đổi, khuyến khích thí điểm mở rộng ở các địa phương khác để dần hoàn thiện hơn; từ đó trở thành nguồn cung cấp thông tin đầu vào đáng tin cậy cho quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện giám sát, báo cáo hay đánh giá chi trả DVMTR tại Việt Nam trong tương lai.

Dự kiến, hướng dẫn thực hiện giám sát – báo cáo chi trả DVMTR cấp tỉnh và sản phẩm truyền thông (video) sẽ được hoàn thiện và chia sẻ rộng rãi trong tháng này.

Một số ảnh hoạt động:

Tập huấn sử dụng thiết bị di động cho chủ rừng và thành viên tổ quản lý bảo vệ rừng thôn tại tỉnh Lào Cai (Ảnh: PanNature)
Làm việc cùng Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai về Bộ chỉ số giám sát Chi trả DVMTR (Ảnh: PanNature)
Cán bộ PanNature hướng dẫn cán bộ Quỹ BVPTR Tỉnh Lào Cao thiết lập server và xử lý dữ liệu (Ảnh: PanNature)
Thăm trạm nuôi cá tầm lớn nhất Sapa – một trong những đơn vị chi trả DVMTR (Ảnh: PanNature)
Thực hành sử dụng thiết bị giám sát di động trên đường tuần tra rừng trong VQG Hoàng Liên Sơn (Ảnh:PanNature)
Chuyên gia Tư vấn GIS hướng dẫn các chủ rừng sử dụng thiết bị giám sát di động (Ảnh:PanNature)
Lên kế hoạch thực hiện hoạt động tại tỉnh Kon Tum (Ảnh: PanNature)
Thử nghiệm bộ chỉ số giám sát chi trả BVMTR với Quỹ BVPTR Kon Tum (Ảnh: PanNature)
Thực hành sử dụng thiết bị giám sát di động trên đường tuần tra rừng trong Khu BTTN Ngọc Linh (Ảnh: PanNature)
Làm phim về Chi trả DVPTR (Ảnh: PanNature)

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top